Plagsomt tett på Kvamskogen

Familien Ophuus følte hyttedrømmen var innfridd. Så kom nybygget på nabotomten.