Kritisk masse

Utviklinga skrik etter ei sterkare politisering der den viktigaste oppgåva er å få inn politiske heilskapsvurderingar, verdival og prioriteringar i eit samfunn. Det skriv fylkesmann i Sogn og Fjordane, Oddvar Flæte. Han drøftar kva som kan gjerast for å snu sentraliseringa.