- Løftebrudd koster oss 7500 i året

Studenter og elever møtes til storaksjon i Bergen i dag. De går til kamp mot Samarbeidsregjeringens utdanningskutt.