300 millioner til bedre oljevern

Siste vinters skipsforlis og oljesøl i norske farvann viser at både beredskap, ansvarsforhold og regelverk må oppjusteres, førstnevnte kraftig, utredes mer og organiseres på en bedre måte for i fremtiden å kunne forebygge at det oppstår situasjoner som truer liv og helse, miljø, skip og last.