Retten til å ha et barn

Er det en menneskerett å få barn? I 1998 uttalte daværende barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland at nei, det er det ikke.