Tiltale og dom i Beheim Karlsen-saka

Punkt for punkt kan du her sjå tiltalen aktor prosederte, og kva resultat sorenskrivar Steinar Velle og dei to lekdommarane i Indre Sogn heradsrett kom til.