Luftkvalitet og bioenergi

I et innlegg av Roger Johansen i BT den 12. desember blir Naturvernforbundet etterlyst som representant for «miljøfantastene». Bakgrunnen er den siste tidens problemer med dårlig luftkvalitet i Bergen, og Johansen er bekymret for lokal forurensning fra vedfyring.