Vil ta samvær opp i Strasbourg

Politiet henla incestsaken mot mannen som intet straffbart forhold, men byretten brukte likevel anklagene til å ta fra ham foreldreretten.