Vil ha storflyplass for fiskeeksport

Flyplassane på Stord og på Karmøy duger ikkje lenger. Næringslivet, og særleg oppdrettsnæringa, treng ein ny storflyplass, og han skal liggja i Sveio.