Politisk standrett i Bergen

Det var med stor undring vi ble kjent med vedtaket både i styret og representantskapet i AP i Bergen, der Grete Knudsen ble stemplet som illojal mot partiet uten selv å være kontaktet på forhånd.