NSBs bøtelegging

I mange år har vestlendinger som benytter lokaltogene på Bergensbanen fått vite av informasjonen om bord på togene at de ikke må benytte toalettene før Lillestrøm.