Nye pressområder

På barnetrinnet venter Bergen kommune at elevtoppen er nådd ved skolestart neste år, med 21.163 elever.