Kulturfeltets betydning

I disse dager debatteres det hvordan Bergen kommune skal forme sin kulturpolitikk de nærmeste årene. Ett av utgangspunktene for debatten er at kulturfeltet har en særlig betydning for økonomisk utvikling i Bergen.