Kraftig press på fylket

Formuleringane i nasjonal transportplan er i realiteten eit kraftig press på Sogn og Fjordane for å prioritere Dalsfjord-sambandet.