En minkbikini for vår by

Det er direkte uredelig av bybaneentusiastene å fremstille hjertensbarnet som en løsning for Bergen - i og med at milliardinvesteringen bare tilgodeser ca. ti prosent av befolkningen.