Budsjett i perfekt balanse

Alle budsjett har en inntekts- og en utgiftsside. Vi kan ikke bruke mer enn vi har inntekter til, men kan også sette av penger som en reserve hvis vi bruker mindre enn budsjettrammene.