Samfunnskrise og ny kraftkrise?

Det er to områder som ikke må overlates til privatøkonomiske interesser; det er høyere utdanning og energiproduksjon.