Avholdsfolk og smuglere

Jeg har vært avholdsmann i hele mitt liv. På TV 2 22.10. i «Holmgang» ble jeg slått i hartkorn med smuglere.