Satan, demoner og manipulatorer

Ordet propagandakrig sløver, for hvis alt er løgn, er det ingen grunn til å følge med, skriver journalist Georg Øvsthus.