Om BKK og ENØK

Jeg mottok nylig en liten informasjonsbrosjyre fra BKK som blant annet sier at de offentlige avgiftene på strøm vil stige fra nyttår 2001, dette er vel lite å gjøre med.