Tom Knutsen og Sandviken brygge

Byråd for miljø og utvikling, Tom Knutsen, tar i et innlegg 13. januar for seg utbyggingen på Sandviken brygge. Slik det fremstilles skulle en tro at utviklingen av dette prosjektet har fulgt gjeldende planer for slik utbygging langs strandsiden i Sandviken. Dette er imidlertid ikke riktig.