Annie Sprinkle og Kvinnefronten

Debatten rundt Annie Sprinkle er en debatt som hele tiden sporer, akkurat nå er det viktigste å gå imot sensur og trakassering av BiT og BergArt Festival. Kvinnefronten i Bergen/Hordaland tar avstand fra KrFs fylkestingsgruppes trakassering av BiT og BergArt Festival 2002.