De snille løshundene på Fløien

Det er båndtvang for hund på Fløien. Man skal svært langt av sted før det faktisk er lov å slippe hunden av båndet.