Ingen forklaring fra AUF

Valgkampansvarlig Oddbjørn Nesje ønsker ikke å svare på spørsmål om hva som er årsaken til underskuddet på 150.000 kroner.