Kvalitet og lærerledighet

For noen få år tilbake ville man ikke være sikret fast ansettelse i skolen om man ikke hadde pedagogisk eksamen.