Hjemmenes Vels familiebarnehager

Det er med beklagelse de ansattes organisasjoner må konstatere at det ifølge de fremlagte opplysninger fra styret ikke lenger er grunnlag for videre drift av Stiftelsen Hjemmenes Vels familiebarnehager.