Hva vil helseministeren med psykiatrien?

I NRK Kveldsnytt 3. oktober var psykiatrien første oppslag.