Ja-holdning i arealpolitikken

Bergen skal utvikles til en Ja-by, og i fylkespolitikken flagges det av Frp at det skal bli «Ja-holdning» i arealpolitikken.