Lytt på råd - vis respekt - snu i tide!

Ikke uventet har Komité for miljø, byutvikling og tekniske tjenesters flertallsvedtak om å tillate å oppføre et tilleggsbygg til Veiten 3, fått mange til å reagere.