Skapande kulturliv

Utan kultur er tilveret nokså meiningslaust. Venstre ønskjer eit kraftig nasjonalt kulturløft.