Fylkeslegen vil granske sykehjem

Fylkeslegen skal granske saken der sykehjemspasient Else Herfindal ikke fikk komme til røntgen etter flere benbrudd.