Dødshjelp og perspektiver

I en kronikk i BT av 25.9. skriver Stein Husebø om behandling av de gamle som nærmer seg slutten på livet.