Lærerne og fremtiden

I Utdanningsforbundets siste medlemsblad kunne man lese om hvilken lysende fremtid den norske lærerstand har i vente.