Kvinners lange marsj

Ting tar tid, heiter det. Nokre gonger tek det veldig lang tid - som til dømes når det gjeld auka kvinneleg representasjon i styra.