Lite truverdig kraftbransje

Sia i fjor haust har det vore mykje debatt om den såkalla kraftkrisa. Faktum er at det ikkje er noko krise i form av produksjonskapasitet, men heller ei krise for dei som må betale rekninga.