Får USA rett - igjen?

På en dag hvor all verden samles i protest mot den forestående krigen, bør det provoserende spørsmålet stilles: Enn om USA har - eller får - rett i sin bedømmelse av hvordan verden bør formes, også i Irak?