Brøytestopp på Rv 7

Av hensyn til villreinen er det blitt enighet om midlertidig stengning og stopp i brøytingen av Rv 7 over Hardangervidda.