Betrodde personer - misbrukte tillit

Det er flere eksempler på personer i betrodde stillinger som har latt seg friste til å ta fra fellesskapet.