Strendene til folket

Som en følge av den store omstillingen er mange av Forsvarets eiendommer blitt ledige.