Mer rettferdighet til vordende mødre!

Jeg vil kjempe for at kvinner som får to barn i løpet av tre år må få beholde sin rett til lønnet fødselspermisjon, uansett om de har valgt å jobbe mellom fødslene eller ikke.