Protester mot as-ifisering

Nylig la Ryssdalutvalget frem en rapport om organisering av institusjoner innen høyere utdanning.