Bli kvitt angsten på fire dager

INNSIKT: Nei, det er ikke tull og fanteri - en ny behandlingsmetode gjør at du faktisk kan bli kvitt angst og tvangslidelser på fire dager.

NÅDELØS: Det er tungt å gå gjennom hverdagen med en nådeløs indre kritiker, skriver kronikkforfatterne. ILLUSTRASJONSFOTO: FRANK MAY
  • Gerd Kvale
  • Bjarne Hansen
  • Audun Havnen
Publisert: Publisert:

Forestill deg at fireåringen din kommer gledestrålende løpende mot deg med utstrakte armer for å få en skikkelig klem. I stedet for å ta imot henne, får du panikk og viker unna — hun kan jo ha vært borti noe som kan gi omgangssyke. Forestill deg skammen over å la angsten for noe så bagatellmessig styre livet ditt, og hjelpeløsheten over å ikke få kontroll på følelsene. Forestill deg også hvordan det er å skulle finne på en avledning eller forklaring til ungen din, og hvordan det er å møte blikket til ektefellen din som har stått og sett på. Du vet at dette er riv, ruskende galt, men du har ikke kontroll på følelsene.

Mindre deprimerte

Angstlidelser er i dag hovedårsaken til at unge uføretrygdes. Mange som sliter med angst og tvangstanker går gjerne til behandling i årevis - uten å bli friske. I 2011 tok Helse Bergen grep og bygget opp et fagmiljø som tilbyr skreddersydd og dokumentert virksom behandling til alle som er rammet av en tvangslidelse.

Når man unngår situasjoner eller tanker som vekker angst, holdes lidelsen ved like.

Behandlingen bryter ganske så grunnleggende med det som har vært tradisjon i spesialisthelsetjenesten. Nylig publiserte vi resultater fra de første seks gruppebehandlingene. De viser at behandling som vanligvis tar flere uker, måneder eller år kan gjennomføres i løpet av bare fire dager, som tas i strekk. Resultatet vekker oppsikt også internasjonalt.

Vi ser disse resultatene:

  • De fleste blir frisk, og bedringen holder seg over tid.
  • Klare positive effekter på depresjon.
  • De fleste som var sykemeldt, kom tilbake til arbeid.
  • Det skjer nesten aldri at pasienten dropper ut av behandlingen.
  • Pasienter og pårørende er veldig fornøyd med den fleksible og skreddersydde måten behandlingen gis på.

Kom her, angst!

Så hva er hemmeligheten?Vi unngår å repetere feil. Angst er grunnleggende ufarlig, men svært ubehagelig. Alle har forsøkt å komme ut av det ved å «ta seg sammen» og utsette seg for det de er redd for. Resultatet er gjerne at de trekker seg når angsten øker, men det forverrer problemene.

Hos oss får pasientene kunnskap om hvordan hjernen håndterer angst, og vi legger til rette for nye måter å takle vonde følelser. Den praktiske treningen gjennomføres der problemene vanligvis utspiller seg, det vil si utenfor behandlingsrommet — nær pasientens hverdag og hjemmemiljø. Innleggelse på sykehus er ikke nødvendig. Pasientene lærer å gjenkjenne egne reaksjoner og endre måten de reagerer på i situasjonene de tidligere har forsøkt å unngå.

Trening, trening

Moren som ikke kunne gi barnet sitt en klem, fikk trene sammen med terapeuten i timevis på å ta på alt hun tidligere hadde unngått: Unger, butikker, matvarer, offentlige toaletter, dørhåndtak osv. Hun øvde på å la angsten komme ved å spre hverdagsskitt til alle kriker og kroker hjemme og samtidig høre på lydfil med skumle tanker som f.eks. «Nå kan jeg ikke være sikker på om jeg blir syk», «Nå kan jeg risikere å bli syk og smitte andre».

Behandlingen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe med fem-seks pasienter og like mange behandlere. Dermed kan vi veksle mellom arbeid i gruppe og nødvendig individuell tilpasning.

Involverer pårørende

I løpet av de fire dagene behandlingen pågår, inviteres også pårørende til et møte der de får informasjon om lidelsen og hvordan de praktisk kan forholde seg til symptomene og behandlingen. Ikke sjelden er det første gang de pårørende trekkes inn i behandlingen, og tilbakemeldingene er svært positive: I løpet av et par timer får de ofte helt ny forståelse av det pasienten strever med, og hva som kreves for å få til endring.

Psykologene var tidligere skeptisk til lettvinte og overflatiske symptombehandlinger. Men nyere kunnskap viser at det er nødvendig å lære pasientene nye måter å forholde seg til angsten på for at de skal komme ut av lidelsen.

Ved samtaleterapi en gang i uken, vil pasienten ha en rekke mikrotilbakefall mellom hver behandling.

De som har en alvorlig angstlidelse, har vonde og vanskelige følelser knyttet til forventning om fare. Det blir et større problem enn tvangstankene eller farene i seg selv.

Ikke prate, prate, prate

Angstpasienter mangler sjelden innsikt, de mangler nye erfaringer med å møte angsten. Når de får det, gir det utgangspunkt for ny forståelse og robust endring. Det trenger slett ikke ta tid.

Faktisk finnes det ikke forskning som viser at det er lurt å ha samtaler om angsten en gang i uken eller annenhver uke for å få optimal effekt - snarere tvert imot. Da vil pasientene mellom hver behandling ha en rekke mikrotilbakefall. Og for hver ny time må man begynne litt om igjen. Det betyr to skritt frem og ett tilbake, noen ganger bare ett skritt frem og to tilbake. Det er med på å skape både hjelpeløshet og håpløshet, og ikke minst en pessimistisk holdning til behandlingen.

Dette er jo logisk - hvorfor har ingen gjort det før?

Prinsippene vi bruker er enkle, men for å få til endring, er det nødvendig med terapeuter som har erfaring, kunnskap og kompetanse om alvorlig og sammensatt angst.

Fra farlig til trygt

Grunnlaget for den nye behandlingsmetoden finner vi i psykobiologisk kunnskap om fryktlæring og endring av fryktreaksjoner. De siste tiårene har vi fått rimelig presis informasjon om hvordan nevrale nettverk er satt sammen for å håndtere kunnskap om fare, og hva som skal til for å forandre noe som har vært opplevd som farlig til å bli trygt.

Den grunnleggende regelen er at når man unngår situasjoner eller tanker som vekker angst, holdes lidelsen ved like. Hvis man derimot systematisk og planmessig oppsøker angstreaksjonen, kan det gi svært stor endring på kort tid - også ved komplekse, kompliserte og sammensatte angstlidelser.

Panikklidelser og sosial angst

Angst er en av de vanligste lidelsene som spesialisthelsetjenesten forholder seg til. Siden behandlingen er så konsentrert og foregår med flere terapeuter samtidig, egner den seg svært godt for å lære opp behandlere. Så dette er en kostnadseffektiv behandling av krevende angstlidelser.

Noe av det som er mest spennende, er at når folk hører om hvordan vi jobber, sier de ofte «Dette er jo logisk - hvorfor har ingen gjort det før». Endringene er ikke bare mye større enn det en ser fra andre klinikker rundt om i Norge og verden - de holder seg også.

Eller for å sitere noen pasienter: «Dette har vært de verste dagene i livet mitt, men jeg har fått et nytt liv». Og ikke sjelden legger de til: «Hvorfor har ingen hjulpet meg på denne måten tidligere».

Publisert: