Flere fattige på grunn av nye bidragsregler!

Sjelden har så mange engasjert seg så sterkt som når det gjeld de nye bidragsreglene som innføres 1.oktober. Det har gjort et dypt inntrykk og jeg må si at jeg er bekymra på mange foreldre og barns vegne.