Å selge sand i Sahara

Forhandlingene med EU viser at Norge ikke gidder å kjøre selvsagte norske posisjoner mot EU, jf. GATT-argumentet.