Rettssak ble farse

Det ble tidvis ampert da Sælevik-saken nok en gang kom opp for retten denne uken.