Kongen på anbud?

En typisk oppgave for en sentralbank er utsteding av pengesedler og mynter.