Ja takk, mer innvandring!

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde Norge pr. januar 2001 en innvandrerbefolkning på 297.000, hvorav 200.000 var ikke-vestlige.