Lite nytt fra Monica Mæland

Først; Jeg kan forsikre Monica Mæland og andre tvilere; Arne Jakobsen følger med i hva som skjer på kollektivfronten i Bergens-området.