HVPU-reformen og de pårørende

I de siste ukene har BT viet HVPU-reformen betydelig oppmerksomhet. Vi som er pårørende til utviklingshemmede er glade for det. BT har også maktet å vise noe av bredden i de problemstillingene som vi pårørende er opptatt av og som vi sliter med.