Ønsker ordførerne tilbake

Fylkesmann Svein Alsaker ønsker ordførerne tilbake i fylkestinget. Han vil også overføre flere oppgaver til kommunene.